Všetky služby na jednom mieste

romITech

Komplexné riešenie informačnej bezpečnosti


home3-card4
Riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti
home5-header-img
SOC – Dohľadové centrum bezpečnosti
icon-1
Procesná bezpečnosť
Ochrana osobných údajov GDPR
Súlad s legislatívov
Audity informačnej bezpečnosti a GAP analýzy
Background


Čo Vám ponúkame?

Komplexné služby pod jednou strechou.

Spoľahnite sa na odborníkov.


RIADENIE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Výkon funkcie manažéra Informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Zabezpečíme splnenie zákonnej požiadavky na profesionálny výkon funkcie v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Výkon funkcie manažéra Informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Background

SOC – Dohľadové centrum bezpečnosti

Aktívny monitoring bezpečnostných incidentov

Spoľahnite sa na našich odborníkov ktrorí v reálnom čase sledujú podozrivé správenie a v prípade potreby Vás okamžite kontaktujú. V prípade potreby spúštame hĺbkovú analýzu a pripravujeme návrh opatrení.

Viac
Aktívny monitoring bezpečnostných incidentov
Background

Súlad s legislatívou a procesná bezpečnosť

Odborníci na Vašej strane

Spoločne dosiahneme aby Vaša organizácia spĺňala všetky zákonmi stanovené požiadavky po formálnej a dokumentačnej stránke.

Odborníci na Vašej strane
Background

Audity informačnej bezpečnosti a GAP analýzy

Audit kybernetickej bezpečnosti

GAP analýzov zistíme aktuálny stav bezpečnosti a navrhneme nevyhnutné kroky k zlepšeniu. Auditom kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. naplníme zákonnú požiadavku.

Audit kybernetickej bezpečnosti
Background

Ochrana osobných údajov GDPR

GDPR bez problémov

Nastavíme procesy, vyškolíme zamestnancov, vypracujeme dokumentáciu, poskytneme zodpovednú osobu DPO

GDPR bez problémov
Background

15 372 napadnutých webstránok denne

Nebudte ďalší, pomôžeme Vám.


Kontaktujte nás

romITech, s.r.o.

Šancová 58
811 05 Bratislava

IČO:         51425831
DIČ:         2120711483
IČ DPH:  SK2120711483


Telefón

Mobile: +421 915 851 159


Email

info@romitech.sk

    Background